• Autorzy mogą zaproponować swoje artykuły w formie prezentacji lub plakatów.
 • Autorzy powinni w pierwszej kolejności przesłać abstrakt – maksymalnie 1 strona tekstu + opcjonalnie 1 strona ilustracji, tabel diagramów
 • W abstrakcie należy umieścić: tytuł, streszczeniem słowa klucze oraz krótką bibliografię
 • Abstrakty będą przesyłane za pomocą systemu online – KLIKNIJ TU ABY PRZEJSĆ DO SYSTEMU
 • Autorzy wybierają jedną z dwóch ścieżek konferencyjnych:
  • „Doskonała nauka”, ukierunkowana na publikację prac o charakterze naukowym, które będzie można publikować w wysokiej jakości czasopismach – artykuły przesyła się w języku Angielskim
  • „Rozwój Przemysłu”, ukierunkowana na przedstawienia artykułów o charakterze praktycznym oraz wdrożeniowym – istnieje możliwość przesłania artykułu w języku Polskim lub Angielskim
 • Formatkę dla abstraktów można znaleźć na stronach:
 • Zaakceptowane abstrakty zostaną włączone do materiałów konferencyjnych, które będą dostępne dla uczestników konferencji oraz opublikowane na stronie www konferencji
 • Po akceptacji Abstraktu, wymagane jest żeby przynajmniej jeden z współautorów fizycznie uczestniczył w konferencji (wymagana jest wczesna rejestracja tzw. Early Bird Registration )
 • Autorzy są zaproszeni do przesłania pełnych tekstów do publikacji w jednym z czasopism naukowych. Lista czasopism jest dostępna poniżej:
  SPRAWDŹ LISTĘ CZASOPISM
 • Akceptacja streszczenia nie jest równoznaczna z akceptacje artykuły w czasopiśmie. Decyzja dotycząca akceptacji artykułów zostaje zawsze podjęta przez Edytora czasopisma. Szczegółowe wymagania dotyczące czasopism są dostępna na stronach www wydawnictw.