Full 1
15 – 17 Listopad 2023 Poznań, Polska
Young Water Professionals Conference
Full 1
Full 2
Young Water Professionals Conference
15 – 17 Listopad 2023
Poznań, Polska
Full 2
previous arrow
next arrow

Tegoroczne wydarzenie jest trzecią konferencją IWA dla Młodych Specjalistów z Branży Wod-Kan, po pierwszej w Krakowie w 2017 r. i drugiej w Warszawie w 2020 r. Konferencja jest dedykowana młodym osobom pracującym w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce. Konferencja składać się będzie z dwóch ścieżek. Pierwsza z nich – „Doskonała Nauka” ma na celu promowanie wysokiej jakości badań, które mogą być publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach. Druga „Rozwój Przemysłu” zwróci uwagę na możliwość komercjalizacji wyników badań. W ramach drugiej ścieżki możliwe będzie zgłoszenie referatu w języku polskim, aby zachęcić więcej osób z kraju do przyłączenia się do sieci IWA.

Celem Konferencji jest integracja młodych ludzi, którzy prowadzą badania lub pracują w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Umożliwi im wymianę poglądów oraz zaprezentowanie swoich badań, zainteresowań i wyników pracy. Uczestnicy konferencji będą mieli niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów z innymi jednostkami lub ośrodkami naukowymi oraz firmami współpracującymi z przemysłem.

Tematy konferencji

 • Projektowanie, eksploatacja, modelowanie, optymalizacja i zarządzanie systemami zaopatrzeniem w wodę i odprowadzania ścieków
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej
 • Jakość wody, zasoby wody i ich odbudowa
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze wodnym i przemyśle
 • Gospodarka odpadów i osadów ściekowych
 • Biotechnologia środowiskowa
 • Nowoczesna kontrola i monitoring w systemach wodno-ściekowych
 • Gospodarka wód opadowych
 • Ekonomia sektora wodnego
 • Bilans i odzysk energii w systemach wodno-ściekowych
 • Woda-Wodór-Węgiel

06.03.2023

Otwarcie zgłoszeń

03.09.2023

15.09.2023

Nadsyłanie abstraktów

10.09.2023

18.09.2023

Decyzje o przyjęciu

30.09.2023

Rejestracja autorów

24.11.2023

Przesyłanie pełnych tekstów

System zgłoszeń abstraktów – kliknij tutaj

Lokalizacja – Poznań, Poland

Czekamy na Was w Poznaniu, jednym z najstarszych polskich miast położonych nad Wartą w połowie drogi z Warszawy do Berlina. Poznań słynie z pięknej renesansowej Starówki, Ostrowa Tumskiego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich, które od ponad 100 lat są największym miejscem wystawowo-targowym w Polsce. Współorganizatorem Konferencji jest Politechnika Poznańska, wiodąca uczelnia techniczna w Polsce, która oferuje kształcenie na 9 wydziałach, które prowadzą łącznie 31 kierunków studiów. Studiuje tu ok. 16 000 studentów a o ich wykształcenie dba ponad 1300 nauczycieli akademickich. Czekamy na Państwa zgłoszenia do III Polskiej Konferencji IWA dla Młodych Specjalistów Branży Wod_Kan Poznań 2023!
Komitet Organizacyjny Konferencji

Zaproszenie do nadsyłania referatów

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Kontakt

Sekretariat konferencji: polandywp@gmail.com 

                              Czas do rozpoczęcia                                     

Join and discuss online with 10.000 water professionals worldwide         

UNDER THE PATRONAGE

Image
Image
Image
Image
Image
Image