Konferencja jest organizowana przez Politechnikę Poznańską, jedną z największych uczelni technicznych w kraju. Politechnika Poznańska oferuję edukacje na n 9 wydziałach oraz ponad 30 kierunkach studiów. Politechnika liczy ponad 16 000 studentów oraz zatrudnia ponad 1 300 wykładowców

Więcej na temat Politechniki Poznańskiej znajdziesz na stronie:  https://www.put.poznan.pl/

Operatorem finansowym oraz współorganizatorem konferencji jest  Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej