Wczesna rejestracja  Późna rejestracja 
(przed 09.10.2023) (po 09.10.2023)
YWP* 750 PLN 950 PLN
IWA 1000 PLN 1200 PLN
Non-IWA 1400 PLN 1600 PLN

 

Wszystkie ceny podane są w PLN, wraz z VAT

Rejestracja uczestników – kliknij tutaj

* osoby poniżej 35 roku życia